joomla templates top joomla templates template joomla

TSUE zawiesiło Izbę Dyscyplinarną SN i nakazało złamać Konstytucję. Sądy w Polsce są niezależne, władza wykonawcza nie ma kompetencji aby wpływać na ich pracę czy je zawieszać

video: TVN24/x-news; info: tvpinfo włącz . Opublikowano w Unia Europejska

Unijny Trybunał Sprawiedliwości zawiesił Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powinna ona przestać działać. Inaczej Polsce grożą bardzo wysokie kary finansowe. Poseł PO Robert Kropiwnicki ocenił, że jest to sytuacja bezprecedensowa. Zdaniem komentatorów rząd nie ma prawa podejmować takich decyzji, ponieważ idąc tym tokiem rozumowania by mógł zawiesić sejm albo Prezydenta, do czego nie ma absolutnie prawa. Rząd dodatkowo nie ma też możliwości prawnych wpływania na Izbę Dyscyplinarną Sadu Najwyższego i jej zawieszać, bo Sąd jest niezależny w Polsce. 
 
 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił w środę, że każde państwo członkowskie powinno zapewnić, by system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów szanował zasadę ich niezawisłości. TSUE zobowiązał też Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.
 
W ocenie rzecznika rządu oczekiwanie, że rząd „zamrozi” część Sądu Najwyższego, albo „zawiesi w czynnościach" określonych sędziów, „byłoby bardzo poważnym naruszeniem zasady niezawisłości sędziowskiej, złamaniem zasady trójpodziału władzy i naruszeniem Konstytucji”.
 
 
- Trybunał podjął decyzję o tym, że sąd musi powstrzymać się od działalności, bo są poważne podejrzenia, że nie jest sądem niezależnym – wyjaśnił Kropiwnicki.W rzeczywistości Trybunał ma to dopiero zbadac, a decyzja nie ma charakteru kolegialnego. 
 
– Po dokonaniu szczegółowej analizy dzisiejszego postanowienia TSUE Prezes Rady Ministrów skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie powstałego sporu prawnego – zapewnił.
 
– Zgodnie z konstytucją to Trybunał Konstytucyjny jest „sądem ostatniego słowa” w zakresie badania zgodności poszczególnych aktów prawa w ramach określonej w konstytucji hierarchii źródeł prawa i to Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć powstały spór – uważa Müller.