joomla templates top joomla templates template joomla

Minister Czaputowicz spotkał się z Walerym i Weraniką Capkałów, białoruskimi działaczami zaangażowanymi w inicjowanie demokratycznych przemian na Białorusi

info: MSZ włącz . Opublikowano w Rewolucja na Białorusi

 
- Podstawową kwestią jest obecnie rozpoczęcie przez władze Białorusi prawdziwego dialogu z przedstawicielami szerokiego społeczeństwa białoruskiego na rzecz rozwiązania obecnego, głębokiego kryzysu politycznego w tym kraju – powiedział szef polskiej dyplomacji podczas spotkania z białoruskimi działaczami zaangażowanymi w inicjowanie demokratycznych przemian na Białorusi.
 
Waler Capkała był jednym z pretendentów na kandydatów w niedawnych wyborach prezydenckich, jednak nie został zarejestrowany, pomimo zebrania wymaganej liczby podpisów poparcia. Z kolei Weranika Capkała była zaangażowana w kampanię wyborczą Swiatłany Cichanouskiej, będąc członkinią jej sztabu wyborczego.
 
 
Spotkanie ministra Jacka Czaputowicza było wyrazem poparcia dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, które w okresie kampanii wyborczej i po jej zakończeniu wciąż domaga się poszanowania swobód obywatelskich i praw człowieka, ponownego przeprowadzenia wyborów prezydenckich, gdyż ostatnie nie spełniły standardów demokratycznych i podważana jest ich prawomocność. Rozmówcy zgodzili się, że widok białoruskiej stolicy i wielu innych miast z tysiącami osób protestujących przeciwko zafałszowaniu  wyników wyborów świadczy o determinacji i woli dokonania pokojowych przemian u naszego wschodniego sąsiada.
 
– Właściwym i pożądanym krokiem w tym kierunku byłoby przeprowadzenie nowych wyborów prezydenckich spełniających rekomendacje organizacji i instytucji międzynarodowych, zaproszenie obserwatorów międzynarodowych i zapewnienie pełnoprawnego udziału społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie – podkreślił szef polskiej dyplomacji, zaznaczając, że dowodem na gotowość władz w Mińsku do rozpoczęcia tego dialogu będzie w pierwszej kolejności zwolnienie wszystkich więźniów aresztowanych z przyczyn politycznych i z racji udziału w pokojowych protestach.
 
Białoruscy goście wyrazili podziękowania za wsparcie Polski na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów i przede wszystkim za gotowość udzielenia pomocy represjonowanym i poszkodowanym w czasie ostatnich manifestacji na Białorusi. Poza dotychczasowym wsparciem w tym zakresie nowe ramy pomocy wyznaczy Plan Solidarności z Białorusią, niedawno ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego.